CONSULTATION


350£

DO YOU NEED to improve Your work? But you don’t know in which direction to go? How to make Your images better? Let me guide You. I’m inviting You to join my mentoring workshops.

It includes:

 • 2 hours online consultation 
 • 30 minutes mentoring time after the workshop during 30 days

On the workshops there will be:

 • theory of photoshooting basis if needed
 • analysis of student portfolio
 • analysis of student work
 • analysis of student future plans
 • photo edition of student selected photo and methodology of the work step by step with LR and PS and other programs such
 • as Exposure 7, Portraiture and Color Efex Pro 5 to make Your work easier and faster
 • 30 minutes mentoring after the workshops during the 30 days after the on- line meeting

During the workshop:

 • feedback about student portfolio with analysis of area that student have to work on
 • photo edition of student selected photo by him to catch up all mistakes- i observe and comment
 • photo edition of student selected photo by me

After the workshop:

 • video from mine photo edition of student photo
 • 30 minutes of mentoring during 30 days after workshops

MASTERCLASS Z Martą ŁosiewiczMoose Photoshoots

WARSZTATY GRUPOWE 2024

Uwolnij swój potencjał fotograficzny! Dołącz do ekskluzywnych warsztatów Masterclass Marty Losiewicz

Odkryj sztukę fotografii poprzez fotografię z Martą Łosiewicz, mistrzynią fotografii portretowej i narracyjnej. Zanurz się w krainę fotografii w świetle naturalnym i naucz się tworzyć wciągające historie wizualne.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość swojego aparatu
 • podstawowa znajomość Lightroom and Photoshop

Kim jest Marta Łosiewicz?

Marta jest zapaloną, wielokrotnie nagradzaną fotografką zajmującą się fotografią artystyczną. Fotografia towarzyszyła jej przez całe życie. Razem z muzyką i malarstwem pozwala wyrazić siebie. Swoją twórczość prowadzi w Polsce, Hiszpanii i na Gibraltarze. Skupia się głównie na fotografowaniu ludzkich portretów i historii, gdzie za pomocą fotografii artystycznej przedstawia ich przez pryzmat swojej wizji świata.

Co to znaczy „Fotografia artystyczna?”  To fotografia stworzona zgodnie z wizją fotografa jako artysty, wykorzystującego fotografię jako medium twórczej wypowiedzi. Celem fotografii artystycznej jest wyrażenie idei, przesłania lub emocji. Nie jest to po prostu dokumentowanie obiektu tak, jak widzi go aparat”.

Fotografia artystyczna jest jej pasją, ponieważ pozwala jej  łączyć miłość do malarstwa  i fotografii.

Obecnie jest nie tylko fotografem, ale również przewodniczącym JURY w  międzynarodowym konkursie fotografii dziecięcej Magical Childhood Photography Awards i redaktorem MCPA Magazine. Jednocześnie sama została laureatem wielu konkursów międzynarodowych t.j. : 35 Awards, Baby Photo Awards, Legacy Photography Awards, WPE, The Portrait Masters czy Portrait Photo Awards. Ponad to jej  prace doczekały się wielu publikacji w magazynach fotograficznych.

Więcej informacji na jej temat można ją znaleźć:
na Instagramie i Facebooku: @moosephotoshoots
oraz www: moose-photoshoots.com

PROGRAM (PL)

Dzień 1: Opanowanie fotografii w świetle naturalnym

Część pierwsza:

 1. Wprowadzenie do świata fotografii Marty Łosiewicz:
  • Dzielenie się osobistymi doświadczeniami w poruszaniu się w branży fotograficznej
  • Dzielenie się doświadczeniami z konkursów fotograficznych- czyli jak tworzyć unikalne zdjęcia gotowe do rywalizacji konkursowej
 2. Poznanie uczestników i ich historii, fotografii i oczekiwań
 3. Budowa marki osobistej w świecie fotografii: spostrzeżenia i wskazówki
 4. Zrozumienie światła i jego wpływu na fotografię

Przerwa obiadowa: czas na integrację

Część druga: 

 1. Fotografia artystyczna: portrety i storytelling
 2. Sesja fotograficzna w plenerze z modelką

Dzień 2: Podnoszenie umiejętności edycji zdjęć i budowania marki osobistej

Część pierwsza:

 1. Edycja zdjęć na żywo: ulepszanie narracji wizualnej
 2. Sesja pytań i odpowiedzi oraz analiza portfolio kursantów na życzenie

Część druga:

W zależności od lokalizacji, może być podsumowująca sesja fotograficzna z modelami, np. w Biłgoraju w 2024 i Krakowie 2024

KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE ŁĄCZYĆ TEORIĘ Z PRAKTYCZNYMI ZASTOSOWANIAMI. MASTERCLASS KOŃCZY SIĘ INTERAKTYWNĄ SESJĄ, MAJĄCĄ NA CELU PODSUMOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.

Liczba miejsc ograniczona! Zarezerwuj już teraz, aby rozpocząć swoją fotograficzną podróż. Warsztaty dla max. 6 osób.

Uwolnij swój potencjał fotograficzny! Dołącz do ekskluzywnych warsztatów Masterclass Marty Losiewicz

Odkryj sztukę fotografii poprzez fotografię z Martą Łosiewicz, mistrzynią fotografii portretowej i narracyjnej. Zanurz się w krainę fotografii w świetle naturalnym i naucz się tworzyć wciągające historie wizualne.

Czego możesz oczekiwać po warsztatach:

 • Dogłębne spostrzeżenia na temat opanowania naturalnego światła podczas sesji plenerowej
 • Techniki tworzenia fascynujących narracji w fotografii artystycznej
 • Spersonalizowana analiza portfolio
 • Sekrety poszukiwania idealnych lokalizacji i efektywnego wykorzystania światła
 • Droga do stworzenia marki osobistej w fotografii

Harmonogram warsztatów:

 • Dzień 1: Wciągająca fotografia w świetle naturalnym w plenerze
 • Dzień 2: Edycja zdjęć fine art i podnoszenie umiejętności budowania marki + sesja fotograficzna podsumowująca zdobyte wiadomości

Działaj szybko!

TEGOROCZNA OFERTA SPECJALNA

ograniczona czasowo: do 30.04.2024

1500 ZŁ 2500 ZŁ

Skorzystaj z okazji i dołącz do Masterclass Marty Losiewicz

Tylko do końca kwietnia 2024 r. zapewnij sobie miejsce za jedyne 1500 zł (pierwotnie 2500 zł) rezerwując w tym wyjątkowym okresie. Cena obejmuje obiady podczas warsztatów.

Jak zarezerwować?

Wyślij wiadomość bezpośrednio przez stronę internetową:

zarezerwuj miejsce

lub wyślij maila na adres: moose.phtooshoots@gmail.com

Ewentualnie napisz prosto do organizatora warsztatów w danym miejscu.

W celu zabezpieczenia rezerwacji wymagany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 450 PLN. Możliwa  jest tez płatność w 3 ratach.

Nie przegap tej niesamowitej okazji, aby wzbogacić o niezapomniane  doświadczenia fotograficzne  z Martą!

MASTERCLASS WITH Marta Losiewicz from Moose Photoshoots

GROUP WORKSHOPS


Requirements:

 • you need to know Your camera very well
 • basic knowledge of Lightroom and Photoshop

Who is Marta Łosiewicz?

Marta Łosiewicz is an enthusiastic, multi-award-winning  Polish photographer specializing in artistic photography. Photography has been accompanying her throughout her life. Together with music and painting, it allows her to express herself. She conducts her creative work in Poland, Spain, and Gibraltar. She mainly focuses on photographing human portraits and stories, using artistic photography to present them through the prism of her vision of the world.

What does “Artistic Photography” mean? It is photography created according to the photographer’s vision as an artist, using photography as a medium of creative expression. The goal of artistic photography is to express ideas, messages, or emotions. It is not simply documenting the object as seen by the camera.

Artistic photography is her passion because it allows her to combine her love for painting and photography. Currently, she is not only a photographer but also the chairperson of the JURY in the international competition for children’s photography, Magical Childhood Photography Awards, and the editor of MCPA Magazine. At the same time, she has herself been the laureate of many prestigious international photo competitions including 35 Awards, Baby Photo Awards, Legacy Photography Awards, WPE, The Portrait Masters  and Portrait Photo Awards. Moreover, her works have been published in many photography magazines.

PROGRAM (ENG)

Day 1: Mastering Natural Light Photography

DAY SESSION:

 1. Introduction to Moose Photoshoots Photography: 
  • Sharing Personal Experiences in Photography Industry
  • Meeting Participants and their work, stories & expectations
  • Q&A and Individual Portfolio Analysis: Providing Feedback and Improvement Suggestions: 15 minutes for each participant
  • Building Personal Brand in the Photography World: Insights and Practical Tips
  • Sharing Personal Experiences in photo competitions as MCPA International Photo Competition Founder- how to create unique photos ready to compete with others
  • Understanding Light and Its Impact on Photography
  • Techniques for Capturing Unique Stories in Different Natural Light Environments

LATE LUNCH BREAK
Integration time

EVENING SESSION
Storytelling Photography and  Fine Art Portraits

 1. Hands-on OUTDOOR Photography Session:
  • Shooting together: selection of place and light
  • Each Photographer gets 10 minutes with the model to create their own photos

Day 2: Elevating Your Photography Skills and Brand

MORNING SESSION:

 • Live Photo Edition : Enhancing Your Visual Narrative
 • Q&A and Analysis of previous day shoot: Providing Feedback and Improvement Suggestions

IN SOME PROGRAMS WILL BE ANOTHER PHOTOSHOOT: STUDIO or OUTDOOR which will allow to  sum up Masterclass.  Depends from the Individual Workshops location plan.

EACH DAY WILL COMBINE THEORETICAL INSIGHTS WITH PRACTICAL APPLICATIONS. MASTER CLASS WILL CULMINATE  IN AN INTERACTIVE SESSION AIMED TO ENCHANTING PARTICIPANTS SKILLS, IMPROVING THEIR PORTFOLIOS AND GUIDING THEM TOWARDS ESTABLISHING A DISTINCTIVE PRESENCE IN THE PHOTOGRAPHY REALM.

Limited Spots Available! Reserve Yours Now to Ignite Your Photography Journey. Group of 6 people, no more.

Unleash Your Photography Potential! Join Marta Losiewicz’s Exclusive Masterclass

Discover the art of photography through photography with Marta Losiewicz, a renowned master of portrait and narrative photography. Delve into the realm of natural light photography and learn to craft captivating visual stories.

What to Expect:

 • In-depth insights on mastering natural light outdoors or indoors if the weather will be bad
 • Techniques to create compelling narratives for fine art photography
 • Personalized portfolio analysis and improvement strategies
 • Secrets to scouting the perfect locations and harnessing light effectively
 • Marta’s journey to establishing a powerful personal brand in photography

Workshop Schedule:

 • Day 1: Immersive Natural Light Outdoor Photography
 • Day 2: Fine Art Photo Edition & Elevating Skills and Brand Presence

Reserve Your Spot, Unleash Your Vision.

How to Reserve?

Email directly to book your spot:

BOOK IT HERE

or email:
moose.phtooshoots@gmail.com
or an organiser in a specific location.

A non-refundable deposit of 100 euro will be required to secure your reservation. Don’t miss out on this incredible opportunity to elevate your photography journey.