CONSULTATION


350£

DO YOU NEED to improve Your work? But you don’t know in which direction to go? How to make Your images better? Let me guide You. I’m inviting You to join my mentoring workshops.

It includes:

 • 2 hours online consultation 
 • 30 minutes mentoring time after the workshop during 30 days

On the workshops there will be:

 • theory of photoshooting basis if needed
 • analysis of student portfolio
 • analysis of student work
 • analysis of student future plans
 • photo edition of student selected photo and methodology of the work step by step with LR and PS and other programs such
 • as Exposure 7, Portraiture and Color Efex Pro 5 to make Your work easier and faster
 • 30 minutes mentoring after the workshops during the 30 days after the on- line meeting

During the workshop:

 • feedback about student portfolio with analysis of area that student have to work on
 • photo edition of student selected photo by him to catch up all mistakes- i observe and comment
 • photo edition of student selected photo by me

After the workshop:

 • video from mine photo edition of student photo
 • 30 minutes of mentoring during 30 days after workshops

MASTERCLASS Z Martą ŁosiewiczMoose Photoshoots

ZŁODZIEJEWO 6-8.06.2024 POLSKA


Kim jest Marta Łosiewicz?

Marta jest zapaloną, wielokrotnie nagradzaną fotografką zajmującą się fotografią artystyczną. Fotografia towarzyszyła jej przez całe życie. Razem z muzyką i malarstwem pozwala wyrazić siebie. Swoją twórczość prowadzi w Polsce, Hiszpanii i na Gibraltarze. Skupia się głównie na fotografowaniu ludzkich portretów i historii, gdzie za pomocą fotografii artystycznej przedstawia ich przez pryzmat swojej wizji świata.

Co to znaczy „Fotografia artystyczna?” To fotografia stworzona zgodnie z wizją fotografa jako artysty, wykorzystującego fotografię jako medium twórczej wypowiedzi. Celem fotografii artystycznej jest wyrażenie idei, przesłania lub emocji. Nie jest to po prostu dokumentowanie obiektu tak, jak widzi go aparat”.

Fotografia artystyczna jest jej pasją, ponieważ pozwala jej łączyć miłość do malarstwa i fotografii. Obecnie jest nie tylko fotografem, ale również przewodniczącym JURY w międzynarodowym konkursie fotografii dziecięcej Magical Childhood Photography Awards i redaktorem MCPA Magazine. Jednocześnie sama została laureatem wielu konkursów między innymi: 35 Awards, Baby Photo Awards czy Portrait Photo Awards. Ponad to jej prace doczekały się wielu publikacji w magazynach fotograficznych.

Więcej informacji na jej temat można ją znaleźć:
na Instagramie i Facebooku: @moosephotoshoots
oraz www: moose-photoshoots.com

PROGRAM (PL)

Dzień 1: Opanowanie fotografii w świetle naturalnym

Część pierwsza:

 1. Wprowadzenie do świata fotografii Marty Łosiewicz:
  • Dzielenie się osobistymi doświadczeniami w poruszaniu się w branży fotograficznej
  • Dzielenie się doświadczeniami z konkursów fotograficznych- czyli jak tworzyć unikalne zdjęcia gotowe do rywalizacji konkursowej
 2. Zrozumienie światła i jego wpływu na fotografię
 3. Techniki rejestrowania fotograficznych historii w różnych warunkach naturalnego światła

Część druga: 

 1. Sesja fotograficzna w pomieszczeniach- uchwycenie chwil w naturalnym świetle 

Część trzecia: 

 1. Fotografia artystyczna tworząca artystyczne portrety i tworząca wyjątkowe historie 
 2. Sesja fotograficzna w plenerze 

Dzień 2: Podnoszenie umiejętności edycji zdjęć i budowania marki osobistej

 1. Edycja zdjęć na żywo: ulepszanie narracji wizualnej 
 2. Budowa marki osobistej w świecie fotografii: spostrzeżenia i wskazówki 
 3. Sesja pytań i odpowiedzi oraz analiza portfolio kursantów na życzenie 

KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE ŁĄCZYĆ TEORIE Z PRAKTYCZNYMI ZASTOSOWANIAMI. MASTERCLASS KOŃCZY SIĘ INTERAKTYWNĄ SESJĄ, MAJĄCĄ NA CELU PODSUMOWANIE UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.

Liczba miejsc ograniczona! Zarezerwuj już teraz, aby rozpocząć swoją fotograficzną podróż.

Uwolnij swój potencjał fotograficzny! Dołącz do ekskluzywnych warsztatów Masterclass Marty Losiewicz

Odkryj sztukę fotografii poprzez fotografię z Martą Łosiewicz, mistrzynią fotografii portretowej i narracyjnej. Zanurz się w krainę fotografii w świetle naturalnym i naucz się tworzyć wciągające historie wizualne.

Czego możesz oczekiwać po warsztatach:

 • Dogłębne spostrzeżenia na temat opanowania naturalnego światła w pomieszczeniach i podczas sesji plenerowej 
 • Techniki tworzenia fascynujących narracji w fotografii artystycznej
 • Spersonalizowana analiza portfolio 
 • Sekrety poszukiwania idealnych lokalizacji i efektywnego wykorzystania światła
 • Droga do stworzenia marki osobistej w fotografii

Harmonogram warsztatów:

 • Dzień 1: Wciągająca fotografia w świetle naturalnym wewnątrz i w plenerze
 • Dzień 2: Edycja zdjęć dzieł sztuki i podnoszenie umiejętności budowania marki

Działaj szybko!

NOWOROCZNA OFERTA SPECJALNA

ograniczona czasowo: 1-14 .01. 2024

1500 ZŁ 2500 ZŁ

Skorzystaj z okazji i dołącz do Masterclass Marty Losiewicz

Tylko przez  pierwsze dwa tygodnie stycznia 2024 r. zapewnij sobie miejsce za jedyne 1500 zł (pierwotnie 2500 zł) rezerwując w tym wyjątkowym okresie. Cena obejmuje również  zakwaterowanie i wyżywienie podczas  warsztatów.

Jak zarezerwować?

Wyślij wiadomość bezpośrednio przez stronę internetową:

zarezerwuj miejsce

lub wyślij maila na adres: moose.phtooshoots@gmail.com

W celu zabezpieczenia rezerwacji wymagany jest bezzwrotny zadatek  w wysokości 500 PLN. Możliwa jest tez płatność w 3 ratach.

Nie przegap tej niesamowitej okazji, aby wzbogacić o najlepsze doświadczenia w najpiękniejszym miejscu w Polsce swoją fotograficzną podróż z Martą!

MASTERCLASS WITH Marta Losiewicz from Moose Photoshoots

ZŁODZIEJEWO 6-8.06.2024 POLAND


PROGRAM (ENG)

Day 1: Mastering Natural Light Photography

Day session:

 1. Introduction to Moose Photoshoots Photography: 
  • Sharing Personal Experiences in Navigating the Photography Industry
  • Building Personal Brand in the Photography World: Insights and Practical Tips
  • Sharing Personal Experiences in Photo competitions and how to create unique photos ready to compete with others
 2. Understanding Light and Its Impact on Photography
 3. Techniques for Capturing Unique Stories in Different Natural Light Environments
 4. Live Indoor Photography Session: Capturing Moments in Natural Light- INSIDE SHOOT

Evening Session:

 1. Outdoor Photography Techniques in Varied Light Conditions
 2. Storytelling Photography and  Fine Art Portraits
 3. Hands-on OUTDOOR Photography Session

Day 2: Elevating Your Photography Skills and Brand

Morning Session:

 1. Live Photo Edition: Enhancing Your Visual Narrative
 2. Q&A and Individual Portfolio Analysis: Providing Feedback and Improvement Suggestions

EACH DAY WILL COMBINE THEORETICAL INSIGHTS WITH PRACTICAL APPLICATIONS. MASTER CLASS WILL CULMINATE  IN AN INTERACTIVE SESSION AIMED TO ENCHANTING PARTICIPANTS SKILLS, IMPROVING THEIR PORTFOLIOS AND GUIDING THEM TOWARDS ESTABLISHING A DISTINCTIVE PRESENCE IN THE PHOTOGRAPHY REALM.

Limited Spots Available! Reserve Yours Now to Ignite Your Photography Journey.

Unleash Your Photography Potential! Join Marta Losiewicz’s Exclusive Masterclass

Discover the art of photography through photography with Marta Losiewicz, a renowned master of portrait and narrative photography. Delve into the realm of natural light photography and learn to craft captivating visual stories.

What to Expect:

 • In-depth insights on mastering natural light indoors and outdoors
 • Techniques to create compelling narratives for fine art photography
 • Personalized portfolio analysis and improvement strategies
 • Secrets to scouting the perfect locations and harnessing light effectively
 • Marta’s journey to establishing a powerful personal brand in photography

Workshop Schedule:

 • Day 1: Immersive Natural Light Photography Inside and Outside
 • Day 2: Fine Art Photo Edition & Elevating Skills and Brand Presence

Exclusive Early Bird Discount! Act Fast!

Limited Time Offer: 1-14 .01. 2024

1500 PLN 2500 PLN

For the first two weeks of January 2024, grab the chance to join Marta Losiewicz’s transformative workshops at an unbeatable rate! Secure your spot now for only 1500 PLN (originally 2500 PLN) by reserving during this special period. Price includes accommodation and food during workshop days. 

Reserve Your Spot, Unleash Your Vision:

This exclusive offer is available only until the end of January’s first fortnight. Dive into the master class designed for photographers who understand their cameras, hold artistic dreams, and crave to evolve their skills.

How to Reserve?

Email directly to book your spot:

book it here

or email:
moose.phtooshoots@gmail.com

A non-refundable deposit of 500 zł will be required to secure your reservation. Don’t miss out on this incredible opportunity to elevate your photography journey.